Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Eρευνητής...

- Τι δουλειά κάνεις;;
- Ερευνητής είμαι....

- α ωραία !!!!! Και τι ψάχνεις ;
- Για δουλειά !!!!!