Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Χαλασμένα...

Εφερα τα προφυλακτικά πίσω, είναι χαλασμένα .
Γιατί τι έχουν;

Δεν στέκονται όρθια.!!!