Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Τα πάντα όλα...

ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα φάει καρπούζι;
ΤΟΤΟΣ: Εγώ.

ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα πιει χυμό;
ΤΟΤΟΣ: Εγώ.
ΜΗΤΕΡΑ: Ποιος θα πλύνει τα πιάτα;
ΤΟΤΟΣ: Ε, όλα εγώ θα τα κάνω;