Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Δύο ειδών...

Υπάρχουν 2 ειδών γυναίκες:
Αυτές που έχουν
baby oil στο μπάνιο και αυτές που το έχουν στο κομοδίνο.