Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Καλύτερη...

Η καλύτερη ημέρα μιας παντρεμένης
γυναίκας...