Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Ημαρτον...

"Να είσαι πάντα ο εαυτός σου"
γράφει η άλλη.

Με 42 φίλτρα στη φωτογραφία της.!!!