Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Μέτρηση χρόνου...

Η πραγματική Μονάδα μέτρησης
χρόνου,

έρχομαι = 15 λεπτά.
έρχομαι, έρχομαι = μισή ώρα