Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Ζητά την ανάκληση πειθαρχικών διώξεων κατά δημάρχων που δεν παρέτειναν τις συμβάσεις καθαριότητας

Την ανάκληση της πειθαρχικής διαδικασίας που έχουν κινήσει οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για όσους δημάρχους προέβησαν σε διακοπή των παραταθεισών συμβάσεων, κατά το διάστημα πριν από τη δημοσίευση των πρακτικών της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ενώ είχαν εκδοθεί πράξεις Επιτρόπων και αποφάσεις του Ι΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά και αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα