Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017

Σχέδιο....

Οταν τα σχέδια επί χάρτου
υπόσχονται το τέλειο!