Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Μπράβο....

Το αγόρι στην γωνία
σταυροκοπιέται...