Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Κιλά...

- Πρώτη χρονιά που δεν πήρα κιλά
στις διακοπές !!!!!!!

- Πρόσεχες ;
- Δεν πήγα...