Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Tο φορτίο...

Καπετάνιε τι κουβαλάμε στο αμπάρι;
Αλεύρι.

Τι αλεύρι είναι αυτό που το σνιφάρεις και μαστουρώνεις;
Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις.!!!