Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

O Aλέξης....

Και τι δεν έλεγε
ο τύπος...