Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

H καρδιά...

Γράφει η άλλη:
"μπαιρδαιμαίνοι υ σκαίπσοι μου,
σαι σαίναναι γειρήζυ, συοποιλά τα σαγαπο, κε ει καρδηα δακρίζυ...."
Εσένα σου δακρύζει η καρδιά, εμένα τα μάτια μου, μαρή!!!