Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Πάγκαλος...

Ο Θόδωρος μονολογεί...
Να τον φάω...
Να μην τον φάω