Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Πές το...

Πές μου αυτό που θέλω ν`ακούσω
κι`ας είναι ψέμα

Πληρωμένοι λογαριασμοί.!!!