Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Να προχωρήσουν αμέσως οι ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και οι ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ των έργων Αγροτικής Ανάπτυξης

Ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει 
στην αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ...

Διαβάστε περισσότερα