Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Ευτυχώς...

Πέντε γιαούρτια φάγαμε νυχτιάτικα,
γιατί λέει θα έληγαν σήμερα.

Ο Θεός μας φύλαξε και δεν έληγαν τα προφυλακτικά.!!!