Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΑΥΞΗΣΗ απασχόλησης στην ΕΛΛΑΔΑ τη διετία 2017-2018 «ΒΛΕΠΕΙ» ο ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει αύξηση του ποσοστού απασχόλησης κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στη διετία 2017-2018, 
αλλά σημειώνει ότι στο τέλος του 2018 αυτό θα είναι πέντε ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από ό,τι ήταν πριν από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα