Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των αλκοολούχων προϊόντων από την Π.Ε. Μαγνησίας

Δ. Κολυνδρίνη: Στόχος της Περιφερειακής Ενότητας 
είναι η προστασία τόσο των καταναλωτών, 
όσο και των συμφερόντων των παραγωγών.
Στους παραβάτες θα είμαστε αμείλικτοι...

Διαβάστε περισσότερα