Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Ο Μάκης...

"Φρουροί , φρουροί"
Λες και είμαστε στο Κάμελοτ και...
έχουν δολοφονήσει το βασιλιά στην αίθουσα της στρογγυλής τραπέζης.!!!