Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Σοβαρά...

Αν ο Θεός ήθελε να παίρνουμε τη ζωή
στα σοβαρά,
δεν θα μας είχε δώσει την αίσθηση του χιούμορ.