Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Διευκρινίσεις Παπανάτσιου για τους ακατάσχετους λογαριασμούς

«Οι τράπεζες δεσμεύονται από τον νόμο και οφείλουν 
να μην παρακρατούν, από τον ακατάσχετο λογαριασμό 
που ορίζει ο φορέας, χρήματα από επιδόματα ή ενισχύσεις 
και αποζημιώσεις»...

Διαβάστε περισσότερα