Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Συνάντηση υπουργού Φάμελλου με το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών

Δασικοί χάρτες, αρδευτικά έργα και βιολογικοί καθα-
ρισμοί στη σύσκεψη εργασίας του Αναπληρωτή Υπου-
ργού Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλου με το ΔΣ της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας...

Διαβάστε περισσότερα