Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Προχωρούν οι εγκρίσεις μελετών για τα λατομεία στο Νότιο Πήλιο

Μετά από αίτημα του περιφερειάρχη Αγοραστού 
για προσωπική παρέμβαση του υπουργού Φάμελλου...

Διαβάστε περισσότερα