Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Νέες Διοικήσεις στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας και στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Πρόεδροι ο Σεραφείμ Μαουσίδης και ο Απόστολος Μαϊτιανός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις ανακοινώσεις: Μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Νομού Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Μαΐου και κατόπιν συγκρότησης σε σώμα των εκλεγμένων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από παλαιά και καινούργια πρόσωπα με πολύ όρεξη για δουλειά...

Διαβάστε περισσότερα