Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

To Πάσχα...

Τι έγινε;
Πήγες πουθενά το Πάσχα;

Ναι από Large σε XLarge.!!!