Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

Πρός κάποιον ΠΟΛΙΤΙΚΟ.....

Πρός αυτόν που ασχολήθηκε με το 100ευρω
των Παππούδων...