Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΥ στην Γ.Γ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ για την ΚΙΤΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ...!!!

Διαβεβαιώσεις για άμεση αποστολή 
του Σχεδίου της Προγραμματικής 
Συμφωνίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας...

Διαβάστε περισσότερα