Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Zευγάρι...

Το ιδανικό ζευγάρι
βγαίνει ...
μόνο σε παπούτσια ....