Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ, υποψήφιος ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΑ...

Αποτέλεσμα εικόνας για Θεμης Σοφός
Το πρόγραμμα του συνδυασ-
μού του...

Διάφοροι αποτυχημένοι διεκδικούν την ψήφο των δικηγόρων. Είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. 

Στις αρχαιρεσίες του ΔΣΑ, τον ερχόμενο Νοέμβριο, είναι η ευκαιρία, επισημαίνει ο Θέμης Σοφός, ο οποίος με ανακοίνωση του, έκανε γνωστό ότι θα διεκδικήσει  την προεδρεία του Συλλόγου,  επικεφαλής του συνδυασμού,"Εργατικοί".

Και πιο συγκεκριμένα: 

Το Νοέμβριο του 2017 θα διεξαχθούν οι κρισιμότερες
εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών.

Βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα που απέτυχαν να διεκδικούν την
ψήφο μας.

Πρόσωπα εκλεγμένα με υποσχέσεις, που ξέχασαν την
επομένη της εκλογής τους.

Δεν διοίκησαν με θάρρος, δεν διεκδίκησαν με σθένος, δεν
αντιμετώπισαν την απαξίωση του λειτουργήματός μας με
την αυστηρότητα που αρμόζει στον πρώτο επιστημονικό σύλλογο της χώρας.

Διαχειρίστηκαν λανθασμένα και εντελώς αναποτελεσματικά τη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή, που εξαπελύθη εις βάρος των χιλιάδων εργαζομένων και
σκληρά δοκιμαζομένων δικηγόρων στο πεδίο της καθημερινής μάχης και
υπονόμευσαν την αξιοπρέπειά μας.

Δεν έχει σημασία, αν έκαναν εσφαλμένες ενέργειες ή ασυνείδητες παραλείψεις, ή
υπήρξαν ανίκανοι να αντιδράσουν σωστά, σημασία έχει το οικτρό αποτέλεσμα,
που μας έφερε σε ακόμη χειρότερη θέση από αυτήν που βρισκόμασταν, όταν
ανέλαβαν να διοικήσουν τον Σύλλογο.
Αποτελούν όμως ήδη παρελθόν. Τον προσεχή Νοέμβριο δεν κρίνεται το άλλοτε
ανύπαρκτο, άλλοτε αναποτελεσματικό και άλλοτε καταστροφικό τους έργο. Δεν
κρίνεται το παρελθόν. Κρίνεται το μέλλον.
Με το βλέμμα στραμμένο σε αυτά που πρέπει επιτέλους να γίνουν, δηλώνω την
πρόθεσή μου να είμαι υποψήφιος Πρόεδρος, επικεφαλής συνδυασμού, που
διεκδικεί μεταρρυθμίσεις χωρίς κούφιες δεσμεύσεις και χωρίς φοβίες. Εάν δεν
αλλάξουμε τώρα θα συνεχίσουμε στην κατρακύλα, που μας καταδίκασαν
αναποτελεσματικές και φοβικές πολιτικές ίσων αποστάσεων και βλαπτικών για
την δικηγορία ισορροπιών.
Η υποψηφιότητά μου έχει κύριο στόχο να συμβάλει στην ανακοπή της αρνητικής
τροχιάς που έχει πάρει η καθημερινή επαγγελματική ζωή των Δικηγόρων.

Μοναδικό κίνητρό μας είναι η ποιοτική αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του
Δικηγορικού Λειτουργήματος μέσα από τους κόλπους της Δικηγορικής
Κοινότητας, χωρίς να απαιτείται να παρακαλούμε τους Κυβερνώντες να μας
δώσουν "λίγη σημασία", όπως δυστυχώς μας έκανε να νιώσουμε η Διοίκηση του
Δ.Σ.Α., που δυστυχώς επανέρχεται να ζητήσει την ψήφο μας.
Η πρωτοβουλία μας υποστηρίζεται από πρόσωπα που «έχουν κάνει χιλιόμετρα» κι
εργάζονται καθημερινά στο στίβο της δικηγορίας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα
και αλληλεγγύη, με έντονη αγωνιστική διάθεση, με διάλογο και ισχυρή δημόσια
παρέμβαση, στηρίζοντας τον θεσμικό ρόλο του Δικηγορικού Λειτουργήματος∙ με
αξιόπιστο και κυρίως συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλαγής πορείας, με
συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες είμαστε σε θέση να προωθήσουμε με όλες
μας τις δυνάμεις. Στοχεύουμε να στείλουμε μηνύματα αλλαγής παραδείγματος όχι
μόνο στη Δικηγορική Κοινότητα, αλλά σε μια θεσμικά και οικονομικά
τραυματισμένη κοινωνία, που σήμερα, δικαίως, δεν θέλει καν να ακούσει. Είμαστε
τμήμα αυτής της κοινωνίας, που ευτυχώς δεν έχει αυταπάτες, ούτε όμως
αντιμετωπίζει αδιέξοδα ως αυτοδικαιολόγηση.
Στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθεί ο συνδυασμός και το πρόγραμμα που θα
μπορέσει να βγάλει τον Δ.Σ.Α. από το τέλμα της ακινησίας και της
αναξιοπρέπειας, που θα επαναφέρει το κύρος στο επάγγελμά μας και κυρίως θα
ενισχύσει σημαντικά τις θέσεις εργασίας δικηγόρων, που σήμερα δυσκολεύονται
να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη.

Προγραμματικές θέσεις του συνδιασμού 

Είναι αρκετός καιρός που με προβλημάτισε η σκέψη να συμμετάσχω,
ως υποψήφιος Πρόεδρος, στις αρχαιρεσίες του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς διαθέτω τόσο
την εμπειρία όσο και την ετοιμότητα να παρέμβω
δημόσια με στόχο να ανακοπεί η αρνητική τροχιά που
έχει πάρει η καθημερινή επαγγελματική ζωή των
Δικηγόρων.
Η πρωτοβουλία του συνδυασμού μας πήρε το όνομά
της ("Εργατικοί") από την ιδιοσυγκρασία και το
χαρακτήρα των προσώπων που την υποστηρίζουν,
πρόσωπα που "έχουν γράψει χιλιόμετρα" κι εργάζονται καθημερινά στο στίβο
της δικηγορίας, με σοβαρότητα, επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική
ωριμότητα και κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη, με αγωνιστική διάθεση,
διάλογο και ενεργό δημόσια παρέμβαση, προτάσσοντας τον πραγματικά
θεσμικό ρόλο του Δικηγορικού Λειτουργήματος∙ με αξιόπιστο και κυρίως
συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλαγής πορείας, που το ονομάσαμε "αλλαγή
μοντέλου Διοικήσεως" το οποίο είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε με όλες τις
δυνάμεις μας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 Νέους Δικηγόρους ως βοηθούς Εισαγγελέων και Ανακριτών, αμειβόμενους
από τον Πολίτη, που δεν προσδοκά απλώς, αλλά απαιτεί ταχύτερη
διεξαγωγή της «δικής του δίκης».
 Νέους Δικηγόρους ως Επίκουρους Έδρας για την εποπτεία και τήρηση
ανεπίσημων πρακτικών δίκης, που αμείβονται με e-παράβολο από το
διάδικο που απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση της «δικής του δίκης».
 Καθιέρωση απογευματινής δικαστικής συνεδρίασης με θητεία δικαστικού
γραμματέως, αμειβομένου με αποζημιωτικό τέλος υπερωριακής
απασχόλησης (e-παράβολο), καταβλητέο από το διάδικο, που συναινεί σε
δυνητική απογευματινή συνεδρίαση και έκδοση αυτοτελούς γραμματίου
εισφοράς στο Σύλλογο, που θα αποδίδεται στον παραστάντα δικηγόρο με
το μέρισμα, κατόπιν εκκαθάρισης αμοιβών απογευματινής συνεδρίασης.
 Ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων τρεχουσών υποθέσεων,
διακοπτομένων και αναβαλλομένων δικών με εποπτεία του "Επίκουρου
Έδρας" και απλή αναφορά του Προέδρου για την ημερομηνία της
δικασίμου με ηλεκτρονική ανάρτηση με μέριμνα του Επίκουρου Έδρας.

 Εισαγωγή του θεσμού του Δικαστικού Διερμηνέως για δίκες με
αλλοδαπούς κατηγορουμένους.
 Εισαγωγή του θεσμού «του βοηθού Εισαγγελέα», «βοηθού δικαστή»,
«βοηθού Ανακριτή» για ασκουμένους και νέους δικηγόρους που
προσδοκούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εξετάσεις στο Δικαστικό Σώμα με
αντίστοιχη μοριοδότηση.
 Με την εισαγωγή του θεσμού «Επίκουρου Έδρας» για την τήρηση
ανεπισήμων πρακτικών Δίκης εξυπηρετείται ο διάδικος, που θα
καταβάλει e-παράβολο για την απόκτηση των πρακτικών, τα οποία ουδεμία
έννομη συνέπεια παράγουν για την δίκη, ενώ αποφορτίζεται το υπέρβαρο
σύστημα των εκκρεμών υποθέσεων.
 Εισαγωγή της δήλωσης παραστάσεως την προτεραία στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, ή σε ειδικές διαδικασίες της Πολιτικής Δικονομίας
(συναινετικά διαζύγια κλπ.).
 Υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρων στη Διοίκηση των Δικαστηρίων.
 Εκλογή 3 υποψηφίων Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων (Α.Π, ΣτΕ, Ε.Σ)
από τα αντίστοιχα μέλη της Δικαιοσύνης με συμμετοχή 20% των
Δικηγόρων και τελική εκλογή ενός από την Κυβέρνηση.
 Ηλεκτρονική ταυτότητα δικηγόρου με την οποία θα μπορεί να εισέρχεται
στα δικαστήρια από ανεξάρτητες εισόδους χωρίς έλεγχο. 
 Χωρισμός εκθέματος υποθέσεων στο Εφετείο με ώρα έναρξης (κατά τα
ισχύοντα στα πλημμελειοδικεία).
 Προσπάθεια βελτίωσης του ασφαλιστικού.
 Παρέμβαση του συλλόγου για τη βελτίωση συνθηκών και υποδομών στα
δικαστήρια (καθαριότητα, ασανσέρ, κλιματισμός κλπ).
 Δημιουργία επιστημονικών ομάδων, προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης
νέων δικηγόρων σε κλάδους δικαίου, καθώς και για την προετοιμασία και
υποβολή προτάσεων σε νομοθετικές μεταβολές και βελτιώσεις.
 Εκκαθάριση του μητρώου.
 Εκσυγχρονισμός δικτύου νομικής προστασίας και ασφάλισης αστικής
ευθύνης δικηγόρων και πολλές άλλες πρωτοπόρες ιδέες, που εφαρμόζονται
ήδη σε κοινωνίες προηγμένων κρατών.
 Θεσμοθέτηση «Επιθεωρητή Δίκαιης Δίκης». 
 Καθιέρωση «Προέδρου υπηρεσίας» για τη Διοίκηση του Δ.Σ.Α.
 Σύσταση «Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» του Δ.Σ.Α.
Έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε κριτική, διότι είμαστε βέβαιοι για
το πρόγραμμα αλλαγής πορείας και το μοντέλο αλλαγής Διοικήσεως, που

έχουμε διαμορφώσει, με μοναδικό κίνητρο την ποιοτική αναβάθμιση του
θεσμικού ρόλου του Δικηγορικού Λειτουργήματος μέσα από τους κόλπους της
Δικηγορικής Κοινότητας. 
Η σημερινή Διοίκηση δεν διοίκησε, δεν αποφάσισε, δεν υλοποίησε όσα
προεκλογικά είχε εξαγγείλει. Οι βασικοί εμπνευστές της απερχόμενης
Διοικήσεως έχουν μείνει χωρίς αφήγημα. Τί είναι αυτό άραγε που θέλει ο
καθένας μας για τη Δικηγορική Κοινότητα, λόγια και υποσχέσεις ή έργο και
ποιοτική αναβάθμιση της Δικηγορίας και της Δικαιοσύνης; Αυτό είναι το
δίλημμα, και με αυτό το δίλημμα σας προσκαλώ να συμπορευθούμε στις
επόμενες αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με μια ομάδα
βγαλμένη από δικηγόρους του καθημερινού αγώνα.
Άλλωστε, μετά τη φορολογική και ασφαλιστική επιδρομή, αυτό που μας
έμεινε είναι η «ντουντούκα» στα χέρια μας και λίγη ειρωνεία για το «κίνημα
της γραβάτας». 
Φαίνεται πως δεν απασχόλησε σοβαρά τη Διοίκηση, τι ακριβώς κάνει ο
δικηγόρος των ακροατηρίων, και σε τι διαφέρει από αυτόν ο δικηγόρος της
συμβουλευτικής δικηγορίας, η γυναίκα δικηγόρος, η μητέρα δικηγόρος, ή μια
μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας που δικηγορεί, πώς ασκεί δικηγορία ο
δικηγόρος που απασχολείται ως εταίρος ή συνεργάτης μιας μικρής, μεσαίας ή
μεγάλης δικηγορικής εταιρείας, ή ο δικηγόρος που έχει το δικό του γραφείο, ο
δικηγόρος που μοιράζεται ένα γραφείο με άλλους συναδέλφους, ο δικηγόρος
που στέλνει καθημερινά το βιογραφικό του σε δεκάδες γραφεία, ή ο δικηγόρος
που ανανεώνει, απλά, την ταυτότητά του απασχολούμενος σε άλλο
αντικείμενο, στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα.
Το φορολογικό και ασφαλιστικό πρόβλημα δεν γεννήθηκε μόνον από
κάποιους, δυστυχώς η μέχρι σήμερα Διοίκηση συμβιβάσθηκε με το πρόβλημα
παθητικά ως αξεπέραστο και ανυπέρβλητο. Το αποτέλεσμα είναι η
οπισθοδρόμηση και επιβάρυνση ​των Δικηγόρων.
Δεν θα αναλωθούμε μόνον σε κριτική καθώς «ο χρόνος δεν μας
παίρνει», δεν ξεχνάμε όμως ότι ήταν και είναι πάλι τα ίδια πρόσωπα, που
κάνουν τα ίδια φαιδρά προεκλογικά λάθη, για να δείξουν πόσο
«ενδιαφέρονται» για μας. Τα πράγματα έχουν «σοβαρέψει» και δεν είναι
καιρός να μένουμε απαθείς. Πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί στην
καθημερινότητά μας και να εξετάσουμε, εάν, πώς, και κυρίως, με ποια

πρόσωπα μπορούμε να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε, ώστε να είμαστε
σε θέση να κάνουμε λόγο για μια σύμμετρη κανονικότητα. 
Μετά από κάθε εκλογική διαδικασία αναμένουμε, ανεξαρτήτως
εκλεγέντων προσώπων ή συνδυασμών, μια πραγματικά ισχυρή εκπροσώπηση
του Δικηγορικού Λειτουργήματος, ως κοινό σημείο αναφοράς κάθε δικηγόρου.
Πλην όμως, αποτελεί κοινό τόπο όλων μας, ότι η προσδοκία αυτή έχει
απογοητευθεί. Κάποιοι από τους ευπρεπείς προκατόχους της Διοίκησης του
ΔΣΑ, δεν μπόρεσαν να υπερβούν το ανθρωπίνως δυνατόν, κάποιοι άλλοι δεν
κατάφεραν να εμπνευσθούν μια διαφορετική πρόταση καθώς δεν γνώρισαν τη
δικηγορική πραγματικότητα. Άλλοι πέρασαν απαρατήρητοι χωρίς να
προσφέρουν κάτι επιπλέον μιας βιογραφικής προσθήκης∙ ίσως να μην τους το
επέτρεψαν οι περιστάσεις, όφειλαν όμως και μπορούσαν να προβλέψουν τις
επώδυνες και δυσβάσταχτες συνέπειες στην καθημερινότητά μας.
Τους καλούμε όλους αυτούς κοντά μας, για να γνωρίσουν το
πρόγραμμά μας και το νέο μοντέλο Διοικήσεως, που εμπνευσθήκαμε. 
Μόνη η «ντουντούκα» δεν φτάνει για την άσκηση Διοίκησης, για μια
σωστή Διοίκηση απαιτείται εμπειρία με χιλιόμετρα στη Δικηγορία,
αποτελεσματικό έργο και σοβαρή αντίδραση, όχι αποχή από το έργο μας.
Καλούμε όλες και όλους τους συναδέλφους να αλλάξουμε σελίδα στην
επαγγελματική μας απασχόληση ώστε να αποκτήσει και πάλι η δουλειά μας τη
σημασία που της αξίζει.
Την Πέμπτη 5/10/2017 και ώρα 18:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Τιτάνια»,
οδ. Πανεπιστημίου αρ. 52 θα αναπτύξουμε τις προγραμματικές μας θέσεις, για
ένα νέο μοντέλο Διοίκησης και Διαχείρισης του Δικηγορικού Λειτουργήματος.
Μια νέα πρόταση για τη βελτίωση των όρων εργασίας. Μια νέα πρόταση προς
την ελληνική κοινωνία. Την πρόταση των Εργατικών.