Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Yπνος...

Κοιμήθηκα στο λεωφορείο και αντί
γιά Ομόνοια έφτασα Πειραιά