Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

H Περιφέρεια Θεσσαλίας επενδύει στην εκπαίδευση των στελεχών της





















Πάνω από εκατό μηχανικοί 
επιμορφώνονται στα θέματα 
των Δημοσίων Συμβάσεων...

Διαβάστε περισσότερα