Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Ελλάδα...

Παιδιά, μόνο στην Ελλάδα
έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη!