Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Αισιοδοξία...

Η αισιοδοξία είναι να είσαι στην Ελλάδα το 2017
και να σπουδάζεις

"Διοίκηση Επιχειρήσεων.!!!"