Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ορθογραφία...

Η άλλη έκανε κατάσταση
ότι τρώει πύτσα.

Τώρα, ή ανορθόγραφη είναι ή ξέχασε ένα γράμμα