Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Παραγγελιές...

- Φίλε παίζεις πολύ ωραία κιθάρα,
όλη η παραλία το απολαμβάνει, δέχεσαι παραγγελιές;

- Ναι.
- Σταμάτα.