Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ενδεχομένως...

Καθόλου απίθανο!
Άντε να μας ρίξει ...
κάνα χιόνι τον Ιούλιο, τις βαρέθηκα τόσες βροχές.