Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Θέλει χρηματοδότηση το ΕΣΡ...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΣΡ
Δεν επαρκούν οι πιστώσεις στον προϋ-
πολογισμό του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης για την πληρωμή της 
μισθοδοσίας στον πρόεδρο, στον αντι-
πρόεδρο και στα μέλη του.


Γι’ αυτό και στις αρχές Ιουνίου υπεγράφη μεταφορά κονδυλίων ύψους 100.000 ευρώ εσωτερικά, από κωδικό σε κωδικό δηλαδή, προκειμένου να πληρωθούν οι μισθοί από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2017.

typologies.gr