Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Τσιγάρο...

Εμένα το τσιγάρο δε μου κάνει
κακό

Καπνίζω αυτά που γράφουν
"Το τσιγάρο κάνει κακό στους γύρω σας.!!!"