Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Το πολυτιμότερο...

- Σου έδωσα ότι πολυτιμότερο είχα!
- Τι λες; Αφού δεν ήμουν ο πρώτος σου!

- Για το παστίτσιο λέω!