Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Στο τέλος...

Το καλό σέξ είναι σαν την καλή γυμναστική
και φαίνεται στο τέλος.
Αν τρέμουν χέρια, πόδια, τότε το χεις κάνει σωστά...