Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Κενωνία...

Ατιμη κενωνία που άλλους τους ανεβάζεις
και άλλους τους κατεβάζεις!!