Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Λύνεται το πρόβλημα....

Παιδιά. λύνεται το πρόβλημα του καλοκαιριού!!
Υπάρχουν πληροφορίες...