Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Tι βιώνουμε....

Κι όμως νομίζουμε!
Για τα πάντα απλά θεωρούμε!!...