Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ευθύνη....

Την ευθύνη παιδί μου, αυτός έχει την ευθύνη και
τα κάνει όλα...