Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Αναστέλλεται η "Ελευθερία"...

Αποτέλεσμα εικόνας για Κουρτάκης Γιάννης
Ο ισχυρός ανήρ του πειραιώτικου Συγκρο-


τήματος, Ιωάννης Κουρτάκης, σκέπτεται πολύ σοβαρά να αναστείλει την έκδοση της καθημερινής "Ελευθερίας του Τύπου". 

Η Κυριακάτικη έκδοση θα συνεχιστεί κανονικά...