Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Μητσάρα.....

Ελεγε ο άλλος προχθές στην
άλλη...