Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Ο Μάκης.....

- Βρέ τον Μάκη!....
- Ποιόν Μάκη μωρέ;
- Ελα ρε, τον Μάκη Μπαλαούρα...