Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Διαφορά...

Τι διαφορά έχει η πραγματική αγάπη
από το μνημόνιο;

Το μνημόνιο δεν τελειώνει ποτέ